Hỗ trợ trực tuyến

hot line
Mr Minh Hotline:0373.992.799
Mr Minh Hotline:0373.992.799

Sản phẩm nổi bật

Facebook

ĐẦU KHOAN &TARO 2 MŨI HIỆU KTK MODEL T-121

Liên hệ

ĐẦU KHOAN &TARO 2 MŨI HIỆU KTK MODEL T-121 được sãn xuất tại Taiwan bởi công ty lớn nhất nhì tại Đài Loan đó là KTK, đầu khoan T-121 có các chức năng sao : 

  • Đầu khoan T-121 có thề duy chuyển được 
  • khoản cách gần nhất là: 24
  • khoản cách xa nhất là : 121
  • Đầu khoan T-121 gấn được collet C-9 & C-12  

ĐẦU KHOAN &TARO 2 MŨI HIỆU KTK MODEL T-121 là đầu khoan kết hợp vừa taro vừa khoan, đầu khoan T-121 có khoản cách nhỏ nhất 24, và lớn nhất 121, đầu khoan có thề gấn collet C-9 ( khoan lớn nhất 8.0 ), khoản cách (24-121), C-12 ( khoan lớn nhất 11.0), khoản cách (26-121).

Type collet ratio of gear Maximum Drilling capacity Min distance between 2 spindle Max distance between 2 spindle  spindle
T-121 C-9 1:1 8.0 24 121 2
T-121 C-12 1:1 11.0 26 121 2

 

0 đánh giá ĐẦU KHOAN &TARO 2 MŨI HIỆU KTK MODEL T-121ĐẦU KHOAN 2 MŨI

Giá: Liên hệ